Amidah en phonétique

Nous sommes le (depuis hier soir jusqu'au coucher du soleil de ce soir

Chemoné Esré ( AMIDA ) pour les jours entre Roch Hachanah et Kippour

On fait trois pas en arrière puis en avant et on dit:
Ado-naï sefatay tifta'h oufi yagid tehilatékha:

Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hènou ve-Elo-hèi avoténou Elo-hèi Avraham Elo-hèi Its'hak ve Elo-hèi Yaacov, haè-l hagadol hagibor vehanora, El elyone, gomèl 'hassadim tovim, koné hakol, vezokhèr 'hasdé avote, oumévi goèl livné venéhèm lemaan chemo beahava, zokhrènou le'haïm, Melekh 'hafets ba'haïm, vekhotevenou bessefer he'haïm, lemaanekha Elo-him haïm, Mélèkh ozèr oumochia oumagèn, Baroukh Ata Ado-naï, magèn Avraham.

Ata gibor leolam Ado-naï, me'hayé métim Ata, rav lehochia, morid hatal, mekhalkèl 'haim be'héssèd me'hayé métim bera'hamim rabim, somèkh noflim, verofé 'holim, oumatir assourim, oumekayèm émounato lichéné afar, mi khamokha baal gevourote, oumi domé lakh, Mélèkh mémite oume'hayé oumatsmia'h yechoua, mi khamokha Av hara'haman, zokher yetsourav le'haïm bera'hamim, venéémane Ata leha'hayote métim, Baroukh Ata Ado-naï, me'hayé hamétim.

Ata kadoch vechimekha kadoch oukedochim bekhol yom yehaleloukha séla,
Baroukh Ata Ado-naï, haMelekh hakadoch.

Ata 'honèn leadam daate oumelamèd léénoch bina 'honénou mé-itekha 'hokhma bina vadaat,
Baroukh Ata Ado-naï, 'honèn hadaate.

Hachivénou avinou letoratékha vekarevénou malkénou laavodatékha, veha'hazirénou bitechouva cheléma lefanékha, Baroukh Ata Ado-naï, harotsé bitechouva.


Sela'h lanou avinou ki 'hatanou, me'hol lanou malkénou ki fachanou, ki El tov ve-sala'h Ata, Baroukh Ata Ado-naï, 'hanoun hamarbé lisloa'h.


Reé na beonyénou, veriva rivénou, ougealénou mehéra lemaan chemékha, ki El goèl 'hazak Ata, Baroukh Ata Ado-naï, goèl Israël.

Refaénou Ado-naï venérafé, hochiénou venivachéa ki tehilaténou Ata, veaalé aroukha ourefoua cheléma lekhol makoténou, ki El Mélèkh néémane vera'hamane Ata, Baroukh Ata Ado-naï, rofé 'holéi amo Israël.

Barèkh alénou Ado-naï Elo-hénou ète hachana hazote veète kol miné tevouata letova, vetèn berakha al pené haadama vessabéénou mitouvekha, ouvarèkh chenaténou kachanim hatovote livrakha, ki El tov oumétive Ata oumevarèkh hachanim, Baroukh Ata Ado-naï, mevarèkh hachanim.

Teka bechofar gadol le'hérouténou vessa nèsse lekabèts galouyoténou vekabetsénou ya'had méarba kanefote haarèts leartsénou, Baroukh Ata Ado-naï, mekabèts nid'hé amo Israël

Hachiva chofeténou kevarichona, veyoatsénou kevate'hila, vehassèr miménou yagone vaana'ha, oumelokh alénou Ata Ado-naï levadkha bera'hamim betsédek ouvemichpate, Baroukh Ata Ado-naï, haMelekh hamichpat.

Velamalchinim al tehi Tikvah, vekhol haminim vekhol hazédim keréga yovédou, vekhol oyvé amekha mehéra yikarétou, oumalkhoute haricha mehéra teakère, outechabère, outemagère, vetakhnia, bimhéra beyaménou, Baroukh Ata Ado-naï, chovèr oyvim oumakhnia zédim.

Al hatsadikim veal ha'hassidim veal ziknéi amekha bèit Israël, veal pelétate bèit sofréhème, veal guéré hatsédek, vealénou, yéémou na ra'hamékha, Ado-naï Elo-hènou, vetène sakhar tov lekhol habot'him bechimkha béémète, vessim 'hèlkénou imahèm, ouleolam lo névoch, ki bekha bata'hnou, Baroukh Ata Ado-naï, michan oumivta'h latsadikim.

Velirouchalaim irekha bera'hamim tachouv, vetichkone betokha, kaachèr dibarta, vekhissé David avdékha mehéra betokha takhine, ouvné otah bekarov beyaménou binyane olam,
Baroukh Ata Ado-naï, boné yerouchalaim.

Ete tséma'h David avdékha mehéra tatsmia'h, vekarno taroum bichouatékha ki lichouatekha kivinou kol hayom, Baroukh Ata Ado-naï, matsmia'h kérèn yechoua.

Chema kolénou Ado-naï Elo-hénou, av hara'hamane, ra'hèm alénou, vekabèl bera'hamim ouveratsone ète tefilaténou, ki El choméa tefilote veta'hanounim Ata, oumilefanékha malkénou rékam al techivénou, ki Ata choméa tefilate kol pé, (A Min'ha du jeune de Guedalia, on rajoute "anènou ")
Baroukh Ata Ado-naï, choméa tefila.

Retsé Ado-naï Elo-hènou beamkha Israël velitefilatam chéé, vehachèv haavoda lidvir bétékha, veiché Israël outefilatam beahava tekabèl beratsone, outehi leratson tamid avodate Israël amékha, veté'hézéna éinéinou bechouvekha letsione bera'hamim, Baroukh Ata Ado-naï, hama'hazir chekhinato letsione.

Modim ana'hnou lakh, chaata hou Ado-naï Elo-hènou vé-Elo-hei avoténou leolam vaèd, tsour 'hayénou, magèn ychénou Ata hou, ledor vador nodé lekha ounessapère tehilatekha, al 'hayénou hamessourim beyadekha, veal nichmoténou hapekoudote lakh, veal nissékha chébekhol yom imanou, veal nifleotékha chébekhol ète, érèv vavokère vetsahoraim, hatov, ki lo khalou ra'hamékha, hamera'hèm, ki lo tamou 'hassadékha, ki méolam kivinou lakh, veal koulam ytbarèkh veyitromam veyitnassé chimkha malkénou tamid leolam vaèd, oukhtov le'haïm tovim kol benei beritekha, vekhol ha'haim yodoukha séla, vyihalelou chimkha hagadol leolam ki tov, haEl yechouaténou véézraténou séla, haEl hatov, Baroukh Ata Ado-naï, hatov chimkha oulekha nahé lehodote.

Sim chalom, tova ouvrakha, 'haim 'hèn va'héssèd vera'hamim, alénou veal kol Israël amékha, barekhénou avinou koulanou keé'had beor panékha, ki beor panékha natata lanou Ado-naï Elo-hènou torate 'haim veahavate 'héssèd, outsdaka ouvrakha vera'hamim ve'haim vechalom, vetov beéinéikha levarèkh ète amekha Israël bekhol ète ouvekhol chaa bichlomékha, Ouvesefer 'haïm, berakha vechalom, oufarnassa tova, yechouah vene'hama, ougezerot tovot, nizakher venikatev lefanekha, ana'hnou vekhol amekha beith Israël, le'haïm tovim oulechalom, Baroukh Ata Ado-naï, hamevarèkh ète amo Israël bachalom.

Yhyou leratson imrei fi ve-hegion libi lefanekha Ado-naï tsouri ve-goali.

Elo'haï, netsor lechoni mera, ou ssefataï midaber mirmah, velimekallelaï nafchi tidom, ve-nafchi kaafar tihyéh, peta'h libi betoratekha, ou vemitsvotekha tirdof nafchi, vekhol ha'hochevim alaï raah meherah hafer atstam ve-kalkel ma'hchevotam. Yhiou kemots lifneï roua'h, oumalakh Ado-naï do'hé,. Lemaan ye'haletsoun yedidekha, hochia yeminekha vaaneni. Asséh lemaan chemekha, Asséh lemaan yeminekha, Asséh lemaan toratekha, Asséh lemaan kedouchatekha.
Yhyou leratson imrei fi ve-hegion libi lefanekha Ado-naï tsouri ve-goali.
Osséh hachalom bimeromav hou yaasséh chalom aleinou, veal kol Israël, ve-imerou amen.
Yehi ratson milefanekha, Ado-naï Elo'hènou ve-Elo-hei avotènou, che-yibané beth hamikdach bimehera be-yamènou, veten 'helkènou betoratèkha.

contacter Aharon Altabé
www.milah.fr ----- Mise à jour